Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej Administratora pod adresem http://www.restauracja-adamo.pl/ (dalej: „Strona”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Restauracja Catering Adamo Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 30, 62-050 Mosina, NIP: 7773359994 („Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod nr tel. +48 61 819 17 66, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: rodo@restauracja-adamo.pl oraz pisemnie pod adresem: ul. Marii Konopnickiej 30, 62-050 Mosina.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw użytkownika można skontaktować się z Administratorem pod adresem: ul. Rynkowa 60, 62-081 Przeźmierowo.

PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą Polityką Prywatności wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do:

  1. obsługi zapytań kierowanych do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://www.restauracja-adamo.pl/

W związku ze skorzystaniem przez użytkownika z formularza kontaktowego, Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkownika:

a) imię,

b) adres e-mail.

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona przez użytkownika – jeśli użytkownik zdecyduje się na jej wyrażenie.

  1. zapisu na otrzymywanie informacji handlowych w postaci newslettera.

W związku ze skorzystaniem przez użytkownika z opcji zapisu na newsletter, Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkownika:

a) imię,

b) adres e-mail.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona przez użytkownika – jeśli użytkownik zdecyduje się na jej wyrażenie.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przez przed jej cofnięciem.

Odmowa podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości skierowania zapytania do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego lub otrzymania informacji handlowych w postaci newslettera.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazane Administratorowi dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w zakresie:

a) obsługi zapytania przesłanego przez użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego – do czasu zakończenia realizacji obsługi;

b) dostarczania informacji handlowych w postaci newslettera – do czasu wycofania zgody przez użytkownika.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Jako podmiotowi danych, użytkownikowi przysługuje prawo do:

a) dostępu do treści danych oraz informacji o ich przetwarzaniu;

b) sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania;

c) przeniesienia danych;

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym, które na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora (np. dostawcy usług IT, obsługa prawna) oraz innym podmiotom, jeżeli Administrator będzie do tego zobowiązany na podstawie przepisów prawa.

                                                                

 PLIKI COOKIES

Podczas samego korzystania przez użytkownika ze Strony, Administrator nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach „cookies”.

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe składające się z szeregu liter i cyfr, które są wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, np. komputerze, laptopie czy smartfonie, z którego użytkownik korzysta podczas przeglądania Strony.
W plikach „cookies” znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, które stosowane są zwykle przez strony internetowe wymagające np. logowania do sklepu internetowego czy w celu monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki „cookies„ nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana tożsamość użytkownika. Nie są one w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia końcowego – nie powodują zmian konfiguracyjnych ani w urządzeniu, ani w zainstalowanym oprogramowaniu. Domyślne parametry plików „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Jednocześnie Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony.

W JAKIM CELU KORZYSTAMY Z PLIKÓW „COOKIES”?

Wykorzystujemy pliki „cookies” w celu:

a) dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika;

b) optymalizacji korzystania ze Strony (pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie, poprzez które użytkownik korzysta ze strony internetowej i umożliwiają odpowiednie jej wyświetlenie);

c) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

d) dostarczania użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

JAKIE RODZAJE PLIKÓW „COOKIES” STOSUJEMY?

Stałe pliki „cookies” – zapewniają łatwiejsze korzystanie ze Strony. Pozostają one w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach plików „cookies”. Ten rodzaj plików „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy Strona jest odwiedzana.

Sesyjne pliki „cookies”– są to tymczasowe informacje, które pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze Strony.

JAK ZARZĄDZAĆ USTAWIENIAMI PLIKÓW „COOKIES”?

Większość przeglądarek internetowych zwykle domyślnie przechowuje pliki „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak zarządzać plikami „cookies” za pomocą ustawień przeglądarki. Zmian w ustawieniach plików „cookies” można dokonać, w zależności od przeglądarki, działając zgodnie z instrukcjami znajdującymi się pod następującymi adresami:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera

Safari